Onderhoud

Hoe onderhoud ik mijn zwembad?

Bij de ingebruikname van een zwembad of het hergebruiken na de winter:

  1. Ik meet de pH met een testkit. Een correcte pH heeft een waarde tussen 7,2 en 7,6. Indien nodig pas ik deze aan.
    Indien de pH te laag is, voeg ik pH+ toe, indien de pH te hoog is voeg ik pH - toe.

  2. Wanneer de pH de juiste waarde heeft doe ik een schokbehandeling met chloor granulaat. Hiervoor gebruik ik 20 tot 25 gram chloorgranulaat per m³. Deze schokbehandeling zal enkel goed werken wanneer de pH juist staat. Ik laat de filtratie 24 uur draaien en het bad gedurende 48 uur open (dus zonder winter-of zomerzeil of gesloten rolluik)

  3. Na deze 2 behandelingen leg ik 1 chloor tablet per 25 m³ in mijn skimmer. Indien ik geen skimmer heb, leg ik het tablet in een vlotter.

Opmerking : Als ik geen skimmer heb, los ik alle poeders (chloorchoc,Ph-,Ph+) op in een emmer water alvorens deze in het zwembad te doen.

Waarschuwing!: Om beschadiging van uw zwembadbekleding te voorkomen, let aandachtig op de volgende richtlijnen en houd u aan de voorgeschreven dosissen:

  • Poeders: Rechtstreeks in de skimmer met draaiende filtratie of de poeders oplossen en over het wateroppervlakte verspreiden
  • Tabletten: Rechtstreeks in de skimmer met draaiende filtratie of in een vlotter
  • Vloeistoffen: Rechtstreeks in de skimmer met draaiende filtratie of over het wateroppervlakte verspreiden
Onderhoud tijdens het seizoen:

1) Elke week controleer ik minstens éénmaal de pH, de pH-waarde moet tussen 7,2 en 7,6 staan.

2) Elke week voeg ik chloor toe, de chloorwaarde moet zich tussen 1 en 1,5 ppm bevinden.

3) Bij algenvorming vergewis ik mij van de correcte pH-waarde en vervolgens herhaal ik een schokbehandeling (punt 2).

4) Regelmatig nakijken goede werking van de filter en de pomp. Het filtratiesysteem moet dagelijks 6 tot 8 uur draaien.

Hoe pak ik volgende problemen aan:

Probleem Product Dosering
pH lager dan 7,2 pH + met 20g/m³ stijgt hij met 0,2
pH hoger dan 7,2 pH - met 10g/m³ daalt hij met 0,2
Water ontsmettend houden Chloor tabletten "TABS" 1 tablet van 200gr per 25m³/week
Opstarten/Groen water Chloor granulaat "CHOC" 20 - 25 gr per m³
Groen water voorkomen

Allclear

Clari Blue

1/2 liter /50m³

1 tablet per 20m³/week

Troebel en/of groen water voorkomen

Clari 2 in 1

Clari 1

1 tablet per 50m³

1 tablet per 50m³

Troebel water uitklaren

Flock Fix

Flovil

Easy Floc

1 kousje per 40-50m³

1 tablet per 30m³

0,2 liter per 10m³.

Vervuilde waterrand

Clearliner spons

Volgens behoefte

Hard water (th 25°) Anti-Calc

1 maal per jaar 1 liter per 10m³ toevoegen.

Tussenseizoen behandeling 0,5 liter per 10m³

Overwinteren Easy Winter 0,25L per 10 m³ bij water t° 12° C

Hoe reinig ik veilig alle oppervlakken?

Met Hobby Clean : door zijn unieke samenstelling is het niet enkel ecologisch maar bevat het ook geen agressieve stoffen waardoor het zowel veilig is voor mens als voor alle uitgeharde materialen zoals: plastiek, hout, verf, aluminium, tegels, ...

Verwijdert roet,luchtvervuiling,olie,vet,groenaanslag, ...