Chloor Choc

Chloor Choc

Chloor Choc voorkomt onzuiverheden in het zwembadwater en breekt bestaande organismen zoals algen af. Het product heeft geen invloed op de pH. Chloor Choc is een snel oplossend, stabiel en kalkvrij granulaat waardoor het geschikt is voor een schokbehandeling.  poeder in verpakkingen van 1Kg of 5KgGebruiksaanwijzing schokbehandeling

20 à 25 gr/m³
Kleine baden: 10gr/m³
om de 2 à 3 dagen toevoegen.

Chloor choc in de skimmer strooien. Indien u niet over een skimmer beschikt, de chloor oplossen in een emmer water.

Gevaar:

Veroorzaakt brandwonden. Irriterend voor de ademhalingswegen.
Niet met andere producten mengen.

Voorzorgsmaatregelen

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Draag geschikte beschermende kleren, handschoenen en een bescherming voor de ogen/het gezicht. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk en overvloedig met water spoelen en een specialist raadplegen.