Flovil

Flovil

Flovil verbetert de fijnheid van de filtratie van zandfilters, patroonfilters en zakfilters tot 5 micron: de in het water zwevende microdeeltjes worden naar elkaar toe getrokken door middel van elektrostatische aantrekking en vormen een filtreerbaar bezinksel (aarde, stof, zure regen, algensporen, verscheidene organische materialen).  9 tabletten van 11gr
Eigenschappen

Flovil verbetert de fijnheid van de filtratie van zandfilters, patroonfilters en zakfilters tot 5 micron: de in het water zwevende microdeeltjes worden naar elkaar toe getrokken door middel van elektrostatische aantrekking en vormen een filtreerbaar bezinksel (aarde, stof, zure regen, algensporen, verscheidene organische materialen). Geschikt voor zwembadwater met of zonder chloor. Flovil werkt binnen een paar uur, is geurloos en veroorzaakt geen ongemak aan de zwemmer. Flovil vervangt alle vloeibare vlokkenvormers, poeders of filterzakjes.

Gebruik

Permanent gebruik: één tablet per week in het mandje van de skimmer leggen (2 tabletten als het watervolume groter is dan 80m³. Na filtratie van het zwevende bezinksel is het water helder en schoon. De filtratietijd wordt verminder (tot 50%) evenals het gebruik van behandelingsproducten.

Punctueel gebruik: Na de winter, sterke regenval, veelvuldig gebruik van het zwembad of in geval van "troebel" water: 3 tabletten.

Veiligheidsvoorschrift

Irriterend: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Gevaar voor ernstig oogletsel. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In geval van inslikken onmiddelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.